Zapytanie ofertowe z dnia 09 maja 2016 roku – dotyczące opracowania Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla Systell S.C. w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP I Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Zapraszamy do wzięcia udziału w procedurze wyboru wykonawcy usługi dotyczącej doradztwa prowadzącego do opracowania Modelu Biznesowego Internacjonalizacji (MBI) w ramach projektu: „Zwiększenie aktywności gospodarczej Systell S.C. poprzez opracowanie i wdrożenie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji”.

Oferty prosimy dostarczyć do Systell S.C:

a) osobiście, pocztą, listem poleconym, kurierem na adres oddziału firmy – ul. Malmeda Icchoka 5; 15-440 Białystok w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 16.00 dnia 17.05.2016r. Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

b) pocztą elektroniczną na adres mailowy grzegorz.grabski@systell.pl, najpóźniej do końca dnia (23:59) 17.05.2016r.

Wyceny powinny być ważne co najmniej do 31.05.2016r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – pdf

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – doc

Załącznik nr 2 – Wykaz partnerów – doc

Załącznik nr 3 – Standardy MBI – pdf

Załącznik nr 4 – Minimum umowy warunkowej – pdf

Informacja o wynikach