Projektowanie i modelowanie procesów biznesowych we współczesnych organizacjach pozwala usprawnić pracę w wielu obszarach działalności przedsiębiorstwa. Każdego dnia w firmie podejmuje się decyzje mające wpływ na jej przyszłe sukcesy i porażki. Dowiedz się, jak dzięki modelowaniu procesów możesz osiągać więcej sukcesów biznesowych i wpłynąć na doświadczenia klientów.

 

Czym jest i na czym polega modelowanie procesów biznesowych?

 

Analiza i modelowanie procesów biznesowych daje możliwość podniesienia efektywności całej firmy, poprzez planowanie, kontrolowanie i usprawnianie wdrożonych procesów.

Modelowanie procesów to graficzne odzwierciedlenie procesów biznesowych lub przepływów pracy. Podobnie jak w schemacie blokowym, poszczególne kroki procesu są rysowane, dzięki czemu zyskujemy kompleksowy przegląd zadań w procesie w kontekście środowiska biznesowego.

dzięki czemu organizacje mogą lepiej zrozumieć swoje wewnętrzne procedury, aby można było nimi zarządzać i zwiększać ich wydajność.

Modelowanie procesów jest istotnym elementem automatyzacji procesów, ponieważ najpierw należy utworzyć model procesu, aby zdefiniować zadania i zoptymalizować przepływ pracy, zanim zostanie on zautomatyzowany.

proces BOK

Proces BOK

 

Jakie są cele modelowania procesów

 

Głównym zadaniem modelowania procesów, jest znalezienie najbardziej optymalnego rozwiązania dla konkretnych operacji przeprowadzanych w firmie. Szczegółowe zaplanowanie działań na poszczególnych etapach procesu pozwoli ustalić założenia oraz zapobiec występowaniu błędów w chwili planowania. Modelowanie procesów biznesowych przebiega w jasny sposób dla wszystkich uczestników biorących udział w procesie, tak aby przeprowadzone w przedsiębiorstwie działania, przynosiły jak najwięcej korzyści, przy jednoczesnym ograniczeniu przestojów i wszelkich trudności.

 

Jakie są korzyści z zastosowania modelowania procesów?

 

Dobrze zamodelowany system do obsługi klienta zapewnia wizualizację procesów biznesowych. Pozwala ona na ich łatwiejszą kontrolę. Dzięki czemu użytkownicy mogą zrozumieć, jak działają procesy w ich obecnym stanie i jak można je ulepszyć. Z drugiej strony, dobrze zamodelowany system pomaga między innymi redukować koszty i oszczędzać czas pracy konsultantów.

Inne korzyści płynące z modelowania procesów obejmują:

 

 • Poprawę wydajności oraz oszczędność czasu i pieniędzy – modelowanie procesów pomaga usprawnić proces, pomagając pracownikom biznesowym zwiększyć produktywność poprzez oszczędność czasu.
 • Zyskanie przejrzystości pracy – modelowanie zapewnia przejrzysty przegląd procesu, identyfikując punkt początkowy i końcowy oraz wszystkie etapy pomiędzy nimi.
 • Zapewnienie klientom lepszych doświadczeń –  stosowanie modeli procesów zapewnia spójność i standaryzację w całej organizacji i powoduje, że klient czuje się ważny i zaopiekowany przez firmę. Wpływa to na jego doświadczenia i lojalność wobec firmy.
 • Lepszą komunikację wewnątrz firmy – używając wspólnego języka procesu, ułatwia komunikację między użytkownikami w całej organizacji.
 • Wsparcie strategii biznesowej – wspiera koordynację ludzi, systemów i informacji w całej organizacji.
 • Możliwość natychmiastowego weryfikowania rezultatów poprzez przeprowadzanie symulacji oraz możliwość zmiany struktury modelu w dowolnym momencie w razie niepowodzenia bieżącego procesu.

Ponadto ogromną zaletą modelowania procesów biznesowych jest silna zależność mapowanego procesu z rzeczywistymi działaniami wewnątrz firmy. To przekłada się na zwiększenie szansy powodzenia procesu w praktyce.

Z pewnością stanowi ono doskonałe źródło usprawnień i weryfikacji dotychczas przeprowadzanych procesów. Możliwość zaprojektowania i bieżącej modyfikacji mapowanych procesów sprawia, że obecne w przedsiębiorstwie procesy mogą zostać usprawnione. Natomiast nowe pomysły pracowników mogą być zwizualizowane i przedstawione kierownictwu.

 

Modelowanie procesów biznesowych – przykłady

 

Jedne z najbardziej popularnych procesów biznesowych to:

 

 • Procesy zakupowo-sprzedażowe
 • Procesy gospodarowania i przydzielania zasobów finansowych i rzeczowych
 • Procesy decyzyjne różnego szczebla
 • Procesy logistyczne np. zmiana struktury organizacji
 • Procesy organizacyjne w projekcie

 

proces lejek sprzedaży

Proces lejek sprzedaży

 

Dlaczego potrzebujesz oprogramowania do modelowania procesów biznesowych?

 

Jak już wcześniej wyjaśniliśmy modelowanie procesów biznesowych może przynieść wiele korzyści Twojej firmie. Pomaga eliminować ryzyko w Twojej działalności, poprawiać efektywność i przyspieszać procesy decyzyjne – to tylko niektóre z najważniejszych korzyści.

Warto aby narzędzie do modelowania procesów było dostosowane do konkretnych potrzeb Twojej firmy. Każda firma jest wyjątkowa, dlatego dogłębne zrozumienie Twoich wymagań jest niezbędne do zaprojektowania jak najlepszych rozwiązań.

Skontaktuj się z nami  już dziś, nie możemy się doczekać, aby poznać Twoje potrzeby biznesowe!

 

Słownik pojęć call center