Sun-Expert

Dzięki zastosowaniu i wdrożeniu systemu Contact Center wraz z rozwiązaniem Predictive Dialing nasza firma zwiększyła wyniki w zakresie pozyskiwanych klientów na poziomie ponad 300%.

Konrad Kalus

Prezes Zarządu