Bank Spółdzielczy Duszniki – Case Study

bank spóldzielczy duszniki case study

Bank Spółdzielczy Duszniki – Case Study

Zgodnie z hasłem „Bank Spółdzielczy zawsze po drodze” zawsze blisko Klientów w pełni gotowi zaoferować obsługę finansową na najwyższym poziomie. Dbałość o systematyczne podnoszenie jakości świadczonych usług to jedno z priorytetowych założeń strategii rozwoju konsekwentnie realizowanej przez bank od wielu lat. Pamiętając o tym, że potrzeby Klientów wyznaczają standardy obsługi, SGB stale dąży do wzbogacania swojej oferty o produkty i usługi, które w pełni sprostają Państwa oczekiwaniom.

>> Na dole infografika! <<

Główne wyzwania i potrzeby

✓ Organizacja pracy zdalnej w związku zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemicznego w Polsce

Zastosowane rozwiązania

Uruchomienie w 2 dni niezbędnych narzędzi do pracy zdalnej dla pracowników banku.

1. Web Meeting – doskonałe narzędzie do współpracy umożliwiające bezpośrednią komunikację i współpracę ze współpracownikami i klientami bez względu na to, gdzie się znajdują. Najważniejsze funkcje to: udostępnianie ekranu, udostępnianie plików, tablica,

2. Możliwość uruchomienia chata i tele- wideo chata na stronie banku, który umożliwia kontakt klientom za pomocą czatu, rozmowy i wideo wraz z możliwością przekierowania rozmowy do doradców oraz z funkcją nagrywania rozmów.

3. Praca również na mobile – aplikacja umożliwia odbieranie połączeń, chatów także na telefonie, oraz wideokonferencje.

Uzyskane efekty wdrożeń

✓ Szybkie przełączenie pracowników na pracę zdalną z możliwością wideokonferenecji i ułatwionego kontaktu z klientami