Polityka prywatności | Systell.pl
16708
page-template-default,page,page-id-16708,bridge-core-1.0.6,cookies-not-set,extensive-vc-1.7.7,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-0.1.0,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,evc-predefined-style,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Polityka-prywatnosci

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU [WWW.SYSTELL.PL]

DANE OSOBOWE PODAWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Administrator danych osobowych

Dane osobowe użytkowników (dalej określanych jako „Użytkownicy” lub pojedynczo jako „Użytkownik”) strony internetowej www.systell.pl (dalej także jako „Serwis”) przetwarzane są przez spółkę Systell Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa wpisana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000762978, NIP 7822371938, REGON 300414650, którą reprezentuje Systell Spółka z ograniczona odpowiedzialnością adres elektroniczny: systell@systell.pl (dalej określaną jako „SYSTELL”).

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest SYSTELL.

 1. Sposób, cel i zasady przetwarzania danych osobowych

Gdy Użytkownik wypełnia formularz kontaktowy na stronie www.systell.pl, SYSTELL przetwarza podane w formularzu dane osobowe na następujących zasadach.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:

 1. udzielenia przez SYSTELL odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania, w tym w celu przesłania zamówionej przez Użytkownika informacji handlowej;
 2. archiwizacji formularza.

Powyższe działanie stanowi prawnie uzasadniony interes SYSTELL i znajduje umocowanie w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej RODO.

Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, tj. do momentu:

 1. upływu okresu retencji zarchiwizowanego formularza, który wynosi 3 miesiące;
 2. skorzystania przez Użytkownika z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu: (a) wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych; (b) wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody.

Pomimo upływu retencji wskazanego wyżej, zachowamy dane osobowe Użytkownika przez dłuższy okres, jeżeli będzie to konieczne w celu zrealizowania obowiązku prawnego (podstawę prawną przetwarzania stanowić będzie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO) lub w celu rozstrzygania sporów, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującego kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

 

 1. Prawa podmiotu danych

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu na zasadach opisanych w art. 15-22 RODO. Prawa powyższe można zrealizować poprzez kontakt pod adresem poczty mailowej: systell@systell.pl lub drogą tradycyjną, wysyłając prośbę na adres Systell Sp. z o.o. sp.k. ul. Pułtuska 10, 61-052 Poznań z dopiskiem „Dane osobowe. Systell”.

Użytkownikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po planowanej zmianie nazwy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

SYSTELL nie będzie wysyłał Użytkownikowi niezamówionej informacji handlowej, tj. niezamówionych wiadomości e-mail lub wiadomości sms, o ile Użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie takiej komunikacji. Odpowiedź na zadane pytanie dotyczące oferty nie jest uznawane za niezamówioną informację handlową.

 1. INFORMACJE ZAWARTE W PLIKACH COOKIES
 1. STOSOWANE PLIKI COOKIES

SYSTELL wykorzystuje tzw. pliki cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na komputerze, smartfonie lub tablecie Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z komputerem, smartfonem lub tabletem Użytkownika.

SYSTELL wykorzystuje pliki cookies:

 1. Do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. służące do remarketingu, tj. badania cech zachowań odwiedzających stronę www.systell.pl poprzez analizę działań Użytkowników (powtarzające się wizyty na stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe. Remarketing to funkcja reklamowa pozwalająca dotrzeć do osób, które wcześniej odwiedziły witrynę www.systell.pl. Reklamy mogą być wyświetlane takim osobom, kiedy odwiedzają oni inne witryny w sieci reklamowej.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Dane uzyskane z plików cookies nie są łączone z danymi osobowymi podawanymi przez Użytkownika w treści formularzy kontaktowych.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na używanie przez SYSTELL plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony Systell.pl.

Dane zebrane w ramach plików cookies mogą być udostępniane:

 1. podmiotom świadczącym usługi remarketingu,
 2. współpracującym z SYSTELL reklamodawcami,
 3. podmiotom z sieci reklamowej Google (w zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/).

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez przedsiębiorców posiadających siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, którzy przystąpili do programu Privacy Shield, odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.

 1. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Internet Explorer
 2. Chrome
 3. Safari
 4. Firefox
 5. Opera
 6. Android
 7. Safari (ios)
 8. Windows Phone
 9. Blackberry
 1. PROFILOWANIE

Dane o użytkownikach mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegać może na analizie danych z plików cookies o zachowaniach Użytkowników i wnioskowanie na tej podstawie o prawdopodobnych preferencjach Użytkownika w celu dopasowywania wyświetlanych reklam lub prezentowania oferty Systell podczas przeglądania przez Użytkownika innych stron internetowych.

Użytkownikom przysługuje prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu w każdym czasie. Prawo to można wykonać poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki zgodnie z pkt II powyżej.

 1. LOGI SERWERA

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwę stacji klienta– identyfikacja realizowana przez protokół http,
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce użytkownika,
 7. informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

SYSTELL może udostępnić zebrane dane swoim podwykonawcom, pełniącym zgodnie z art. 28 RODO rolę podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych Użytkowników. Powierzenie takie może nastąpić tylko w ramach celów opisanych w niniejszej Polityce, realizowanych na rzecz SYSTELL.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, niż wskazane w zdaniu poprzednim, chyba że będzie to wymagane lub dozwolone prawem, tzn.:

 1. w przypadku fuzji, przejęcia lub reorganizacji – udostępnianie danych nabywcy lub nabywcy wszystkich naszych aktywów, albo znacznej ich części;
 2. w celu dostosowania się do nakazów i wymogów organów rządowych lub w celu udzielania wsparcia, w tym w odpowiedzi na wezwanie organów ścigania, administracji czy sądów;
 3. w celu zwalczania nadużyć gospodarczych i działalności przestępczej oraz w celu ochrony naszych praw oraz praw naszych podmiotów stowarzyszonych, partnerów biznesowych i użytkowników;
 4. w ramach przeprowadzenia wewnętrznych audytów w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane zebrane w ramach Serwisu mogą być udostępniane organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, tj. w szczególności sądom, prokuraturom, Policji.

 1. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności lub chęci skorzystania z praw, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej systell@systell.pllub drogą listowną wysyłając prośbę na adres Systell Sp. z o.o. sp.k. ul. Pułtuska 10, 61-052 Poznań z dopiskiem „Dane osobowe. Systell”.

SYSTELL nie powołał Inspektora Ochrony Danych w rozumieniu art. 37 RODO.