Idea Money S.A. – Case Study

idea money case study

Idea Money S.A. – Case Study

Idea Money S.A. specjalizuje się w faktoringu, monitoringu i windykacji. Firma pomaga klientom zarządzać swoimi wierzytelnościami.

Główne wyzwania i potrzeby

✓ Wdrożenie systemu do obsługi outbound oraz inbound z wieloma kanałami komunikacji
✓ Najwyższy poziom bezpieczeństwa połączeń z uwagi na wrażliwe dane bankowe
✓ Elastyczność systemu z uwagi na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa

Zastosowane rozwiązania

Systell Contact Center w usłudze chmurowej dla kanałów outbound oraz inbound
✓ Predictive dialer
✓ Wielokrotnie zabezpieczone dane i połączenia głosowe
✓ Zbieranie zgłoszeń z landing page’ów
✓ Wysyłka SMS

Uzyskane efekty

✓ Wzrost efektywności konsultantów skutkujący optymalizacją czasu pracy
✓ Spójne zarządzanie wszystkimi kanałami komunikacji w jednym narzędziu
✓ Zabezpieczenie bezpieczeństwa wrażliwych danych swoich klientów