Media System – Case Study

media system case study

Media System – Case Study

Media System świadczy usługi Business Process Outsourcing skupiając się wokół Outsourcingu Call Center oraz Outsourcingu Sił Sprzedaży. Główne projekty call center realizowane są dla T-Mobile oraz Euronetu.

Główne wyzwania i potrzeby

✓ Otwartość systemu na realizowanie kampanii wychodzących oraz infolinijnych
✓ Gotowość systemu do przeprowadzania prostych, ale i bardzo skomplikowanych kampanii
✓ Efektywne dodzwanianie się do klientów
✓ Zapewnienie spójnej z telemarketingiem obsługi Back Office
✓ Konieczność przesyłania danych do  wewnętrznego systemu T-Mobile

Zastosowane rozwiązania

✓ Systell Contact Center w wersji stacjonarnej z backupem w chmurze
✓ Centrale FreePBX oraz 3CX
✓ Predictive dialer
✓ Moduł Zamówień pozwalający na obsługę Back Office bezpośrednio w systemie call center

Uzyskane efekty

✓ Skuteczne i regularne realizowanie planów sprzedażowych narzuconych przez partnerów biznesowych
✓ Dynamiczny rozwój firmy skutkujący dziesięciokrotnym wzrostem liczby stanowisk
✓ Optymalizacja czasu pracy Back Office oraz kadry managerskiej dzięki dodatkowym modułom oraz integracjom
✓ Efektywna obsługa bardzo skomplikowanych operacyjnie infolinii