NZOZ Mammo-Med – Case Study

NZOZ Mammo-Med – Case Study

NZOZ Mammo-Med – Case Study

NZOZ Mammo-Med specjalizuje się w mobilnej diagnostyce raka piersi z użyciem mammobusów, które są specjalnie zaprojektowane dla potrzeb wykonywania badań mammograficznych. Istotą funkcjonowania działu Call Center jest dotarcie do jak największej liczby kobiet uprawnionych do badania i umówienie wizyty w mammobusie.

Główne wyzwania i potrzeby

✓ Poprawa efektywności konsultantów
✓ Dostarczenie spójnego narzędzia do raportowania pracy
✓ Zapewnienie systemu z wysoką jakością dźwięku podczas rozmów z uwagi na intymny charakter kontaktu

Zastosowane rozwiązania

Systell Contact Center w wersji stacjonarnej
Centrala FreePBX
✓ Predictive dialer

Uzyskane efekty

✓ Zwielokrotniony wzrost dochodów pozwalający na zakup nowych mammobusów
✓ Zdecydowanie większa ilość przeprowadzanych rozmów, dzięki dialerowi predictive
✓ Prostsze planowanie krótko i długoterminowych działań operacyjnych firmy