Najnowsza wersja systemu – Systell Contact Center 6.11 – już aktywna. Jakie zmiany czekają użytkowników?

System zyskuje:

  • nowy widok panelu managera – przejrzysty, estetyczny, z bardzo intuicyjną obsługą;
  • jedno, wspólne miejsce logowania dla każdej z ról w systemie – wszyscy użytkownicy systemu będą logować się w jednym miejscu (na tej samej stronie), dane dostępowe użytkowników pozostają bez zmian;
  • możliwość dodawania przez użytkownika customizowanych ról – system posiada kilka standardowych ról, takich jak: manager, agent, supervisor. Uprawnieni użytkownicy mogą dodać role dostosowane do potrzeb firmy, np. mangera niższego lub wyższego szczebla, opiekuna zespołu, itp. Dla każdej z ról można bardzo szczegółowo określić aktywności, które może ona podejmować w ramach systemu.

Do systemu wprowadzono szereg drobniejszych zmian, które ułatwią użytkownikom korzystanie z oprogramowania i efektywniejsze wykonywanie zadań. Wśród nich znalazły się między innymi:

  • możliwość przekazywania szczegółów sprawy przez udostępnienie linku do niej,
  • możliwość dodawania do kontaktu typu kontaktu (rozróżnienie: firma / osoba).