Pobieranie danych lub wyników działania z jednej aplikacji do drugiej? Technologia API – Application Programming Interface to most, który łączy ich funkcje.

 

 

Co to jest API – Application Programming Interface?

 

API – Application Programming Interface jest interfejsem, który ma na celu łączenie funkcji aplikacji. Dzięki temu jedna z nich może czerpać możliwości z innej. W tym przypadku nie ma konieczności tworzenia czy projektowania indywidualnych funkcjonalności. API w prosty sposób zapewnia pobieranie danych lub efektów działania między różnorodnymi systemami.

Interfejs programowania aplikacji jest swoistym mostem, który bazuje na udostępnianiu informacji i uskutecznianiu predefiniowanych procesów. Swoją popularność zyskał za sprawą Internetu i technologiom umożliwiającym zdalną komunikację. Za sprawą Application Programming Interface możliwe jest wykorzystywanie systemów z usługami od innych firm, bez opracowywania własnych rozwiązań od podstaw.

 

Rodzaje API

 

W świecie technologii wymienia się kilka różnych rodzajów API – Application Programming Interface. Wybór jednego z nich uzależniony jest od indywidualnych potrzeb użytkowników i deweloperów. Najczęściej wymienia się:

  • API SOAP – Simple Object Access Protocol – jest protokołem, który opiera się na języku XML. Pozwala na szyfrowanie wraz z gwarancją wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Jego wdrożenie bywa często skomplikowane.
  • API REST – Representational State Transfer – to architektura, która obecnie należy do najbardziej popularnych. Bazuje na protokole HTTP, dzięki czemu może być wykorzystywana dla osób, które potrzebuję plastycznego i łatwego do wprowadzenia rozwiązania. To API można dostosować do swoich oczekiwań.

Czy należy wybrać SOAP czy REST? Oba warianty z powodzeniem są wykorzystywane. Bezpośredni wybór należy do samego programisty. Osoba decydująca się na konkretną ścieżkę musi wziąć pod uwagę charakter i specyfikę przygotowywanego przez siebie rozwiązania.

 

 

Elementy API

 

Samo API – Application Programming Interface składa się z trzech głównych elementów. Pierwszym z nich są procedury. To rutyny, które znajdują odniesienie do poszczególnych zadań lub funkcji, które wykonuje wykorzystywany program. Przykładowo Facebook może dostarczać API programistom, którym zależy na weryfikowaniu konkretnych danych dla celów analitycznych.

Kolejnym elementem API – Application Programming Interface są protokoły. To formaty, które praktykowane są w celu wymiany informacji zachodzącej pomiędzy aplikacjami. Ostatnim elementem API są narzędzia. Te z kolei stanowią segment, który umożliwia tworzenie nowych programów.

 

 

Jak działa API?

 

Jako interfejs programowania aplikacji ma kluczowe znaczenie dla ulepszania funkcjonalności dostępnych programów. Jednak, aby zrozumieć działanie API – Application Programming Interface należy wziąć pod uwagę ideę jego kluczy. To element kodu, za pomocą którego następuje integracja dwóch systemów. Pozwala on na rozróżnienie strony, który odpowiedzialna jest za rozpoczęcie interakcji.

W każdym innym przypadku integracja wymagałaby generowania nowego klucza API. Co istotne, każdy programista musi zadbać o to, aby klucze nie dostały się w ręce cyberprzestępców. Wyciek wtyczki, który odpowiada za współdziałanie dwóch aplikacji może być równoznaczny z utratą cennych informacji lub zakłóceniem poprawnego działania systemów!

 

 

Korzyści z wykorzystania API

 

Wykorzystywanie API  niesie ze sobą wiele korzyści wspierających technologie i branże. Poza tym może być przydatnym dodatkiem usprawniającym działanie wykorzystywanego na co dzień oprogramowania.

  • Automatyzacja – w tym przypadku API wyręcza użytkowników w wielu powtarzalnych procesach, które wykonywane są w sposób automatyczny. Zaoszczędzony czas można wykorzystać na inne działania.
  • Personalizowanie treści – API umożliwia zrozumienie wyborów klientów. To podstawa do zbudowania lepszych relacji z potencjalnymi konsumentami.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa – most łączący aplikacje podnosi poziom ochrony danych. Jedynie upoważnieni użytkowników mogą mieć dostęp do danych, które generuje system.
  • Tworzenie nowych produktów – API pozwala na urzeczywistnienie swoich pomysłów. Połączenie kilku różnych interfejsów zapewni stworzenie nowych produktów.
  • Regularna aktualizacja – interfejs programowania aplikacji to podstawa ewolucji systemów, a tym samym wielu przedsiębiorstw. Dodanie funkcji np. logowania za pośrednictwem poczty lub Facebooka ułatwi dokonywanie zakupów przez klientów, którzy nie chcą przechodzić przez proces zakładania konta w sklepie internetowym.

 

API – Application Programming Interface zwiększa wiarygodność, ułatwia codzienne funkcjonowanie i zapewnia optymalny poziom bezpieczeństwa przy wykorzystywaniu aplikacji. To rozwiązanie technologiczne zgodne z obecnymi trendami rynkowymi.

 

API