Na czym polega automatyczne przydzielanie zadań?

Automatyczne przydzielanie zadań jest procesem, który polega na rozdzielaniu i dystrybuowaniu określonych czynności konkretnym pracownikom lub zespołom w sposób zautomatyzowany, co znacznie obniża czas ich realizacji. Proces ten często jest wykorzystywany w branży IT, telekomunikacji, czy w logistyce. Automatyzacja przydzielania zadań pozwala dużo sprawniej zarządzać pracownikami w przedsiębiorstwie. W oparciu o reguły panujące w danym biznesie, tworzy się zasady dotyczące rozdzielania poszczególnych dyspozycji. Takie rozwiązanie znacznie poprawia organizację pracy oraz poprawia wydajność pracy w przedsiębiorstwie.

Korzyści z automatycznego przydzielania zadań

Automatyczne przydzielanie zadań niesie za sobą szereg korzyści dla firmy. Najważniejsze z nich, to między innymi:

  • szybsze przydzielanie zadań dużym grupom pracowników,
  • możliwość przydzielania zadań w odniesieniu do umiejętności i doświadczenia pracowników,
  • możliwość przydzielania wielu zadań jednocześnie,
  • stworzenie strategii dotyczącej dystrybucji określonych zadań,
  • poprawa poziomu obsługi klienta (szczególnie w call center),
  • obniżenie kosztów operacyjnych,
  • szybsze odbieranie połączeń przez contact center.

 

 

Automatyczne przydzielanie zadań w contact center

Bez automatycznego przydzielania zadań trudno obecnie wyobrazić sobie branżę call center. Automatyzacja znacznie usprawnia działanie contact center. Przykładowo, dzięki integracji z systemami CRM oraz drzewem IVR, można bez ingerencji człowieka połączyć klienta anglojęzycznego do kolejki, która obsługiwana jest przez konsultantów posługujących się tym samym językiem. Wymaga to posiadania wiedzy o danych klientach oraz ustalenia konkretnych zasad, dzięki którym automatyzacja będzie możliwa.

Innym przykładem jest wykorzystanie tego rozwiązania w systemie ticketowym. Przydzielanie zgłoszeń (ticketów) dzięki analizie treści zgłoszeń oraz ich nadawców i kategorii znacznie usprawnia cały proces. System zaczytując informacje z baz danych, pozwala na przydzielanie spraw konkretnych klientów do poszczególnych grup lub osób. Dzięki użyciu automatycznego przydzielania zadań, klienci obsługiwani są szybciej. System pozwala także automatycznie zamykać i odpowiadać na zapytania niewymagające obsługi przez konsultantów.

 

automatycznie przydzielanie zadań