Jak zwiększyć zadowolenie pracowników i jednocześnie poprawić jakość produkcji? Robotic Process Automation to proces, który pomoże Twojej firmie działać lepiej!

 

Co to jest Robotic Process Automation?

Robotic Process Automation (ang. Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów) to rodzaj oprogramowania, które w zautomatyzowany sposób naśladuje pracę człowieka w celu wykonania poszczególnych, powtarzalnych zadań. Technologia Robotic Process Automation pozwala na samodzielne wykonywanie zadań przez roboty. Oprogramowanie, podobnie jak ludzie, dzięki odpowiednim algorytmom potrafi wykonywać sekwencje poszczególnych zadań. Ich praca odbywa się jednak w środowisku wirtualnym.

Podobnie jak ludzie, oprogramowanie potrafi dużo szybciej i bardziej konsekwentnie wykonywać poszczególne zadania. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu, rozumieją, co jest na ekranie, wiedzą, jaki przycisk należy wcisnąć, czy jakie dane należy wyodrębnić. Ze względu na specyfikę działania, RPA nazywane jest często wirtualnym pracownikiem.

 

 

Funkcje Robotic Process Automation

Technologia ta pozwala w znacznym stopniu usprawnić pracę przedsiębiorstwa. Wpływają na to między innymi usprawnienia procesu pracy/produkcji – dzięki zastosowaniu RPA eliminowane są błędy popełniane przez ludzi. Odpowiednio zaprogramowany robot pozwala wyeliminować powtarzające się błędy i usprawnić proces pracy w całym przedsiębiorstwie.

Zwiększenie zaangażowania i zadowolenia pracowników – wprowadzenie technologii RPA nie ma na celu wyeliminowania wszystkich pracowników w przedsiębiorstwie. Funkcją automatyzacji jest zastąpienie ludzi w powtarzalnych, nużących procesach, które z powodzeniem mogą wykonywać roboty. Odebranie najbardziej nudnych zadań z rąk pracowników poprawi ich satysfakcję z wykonywanej pracy.

Przyspieszenie transformacji cyfrowej – Robotic Process Automation bardzo dobrze sprawdza się w firmach, które posiadają systemy starszego typu, dostępu do baz danych czy interfejsu API. Zastosowanie robotyzacji pozwala w szybki sposób wdrożyć transformację cyfrową, dzięki czemu firma w szybkim tempie staje się bardziej innowacyjna.

 

 

Korzyści ze stosowania RPA

Dzięki wprowadzeniu Zrobotyzowanej Automatyzacji Procesów, przedsiębiorstwo może odnieść wiele korzyści. Najważniejsze z nich to między innymi:

 • Oszczędność – zastosowanie RPA pozwala w szybki sposób poprawić wskaźniki biznesowe, a także poprawić efektywność produkcji
 • Elastyczność – Robotic Process Automation pozwala w szybki sposób zareagować na skokowy wzrost produkcji. Odgórne zarządzanie oprogramowaniem pozwala na wygodne skalowanie pracy, w odniesieniu do bieżących potrzeb.
 • Eliminacja błędów – dzięki możliwości zaprogramowania odpowiednich procesów oraz możliwość zbierania danych, można wyeliminować większość błędów podczas produkcji. Maszyny nie powielają ludzkich pomyłek, dzięki czemu efektywność pracy wzrasta.
 • Korzystanie z robotyzacji spełnia oczekiwania – ponad 90 % firm, które wprowadziło RPA, jest zadowolona z efektów.
 • Dzięki RPA kadra pracuje lepiej – wyeliminowanie nużących, powtarzających się zadań, poprawia zadowolenie pracowników. Dzięki temu specjaliści zatrudnieni w firmie mogą skupić się na bardziej wymagających zadaniach i nie tracić czasu na czasochłonne, mało wymagające czynności.
 • Większe zaangażowanie pracowników – robotyzacja pozytywnie wpływa także na zaangażowanie pracowników w wykonywane czynności

 

 

Gdzie stosuje się robotyzację?

Branże, w których najczęściej można spotkać się z Robotic Process Automation, to między innymi:

 • IT,
 • sprzedaż,
 • produkcja,
 • obsługa klienta,
 • branża ubezpieczeniowa,
 • branża medyczna,
 • telekomunikacja

 

Do robotyzacji najlepiej nadają się czynności, które są powtarzalne i mają niewielką liczbę wyjątków w działaniu. Robotyzacja musi się opłacać, powinna eliminować ludzkie błędy i obniżać koszty pracy. Dobrym przykładem mogą być boty wykorzystywane do obsługi najczęściej powtarzanych zapytań w bankowości internetowej. Dzięki zastosowaniu Zrobotyzowanej Automatyzacji Procesów, w prosty sposób można wyeliminować błędy i zautomatyzować dużą część zapytań klientów.

 

Dowiedz się więcej:

 
Boty w Contact Center – rola, możliwości i korzyści z ich wdrożenia

Procesy biznesowe w zarządzaniu komunikacją i obsługą klienta w firmie

 

Robotic Process Automation