Procesowanie i obsługa informacji to czasochłonne działania. Na szczęście w odpowiedzi na potrzebę wymiany i współdzielenia danych powstała szyna danych. 

 

 

Co to jest szyna danych (magistrala komunikacyjna)?

 

Rozwój firm sprawia, że poszukują one skutecznych i bezproblemowych sposobów na integrowanie danych i systemów. To bardzo odpowiedzialne zadanie, które wymaga dużych nakładów pracy. Obsługa wielu platform w ramach organizacji niemal każdej branży zakłóca sprawne działanie i przepływ informacji.  

Właśnie dlatego powstała szyna danych stanowiąca część magistrali komunikacyjnej odpowiadającej za transmisję danych. Jej szerokość uzależniona jest od liczby linii danych, czyli równolegle przesyłanych bitów oraz częstotliwości podawania tych informacji. Tym samym możliwe jest określenie maksymalnej szybkości transmisji danych na magistrali. 

 

 

Rodzaje szyn danych

 

Z kilku względów można wydzielić kilka typów szyn danych. Jako podstawowe można wyróżnić: 

  • Sterującą (kontrolną) – odpowiada za określony rodzaj operacji do wykonania np. odczyt lub zapis danych; 
  • Adresową (rdzeniową) – jej zadaniem jest określenie adresu w pamięci lub urządzeniu, którego dotyczy operacja; 
  • Danych – za jej pośrednictwem przesyłane są właściwe dane. 

Ze względu na rodzaj prowadzonej transmisji można wyłonić podział na: 

  • Równoległe – sygnały przekazywane są równolegle, kilkoma kanałami w tym samym momencie np. PCI, AGP czy FSB. 
  • Szeregowe – sygnał przechodzi szeregowo za pośrednictwem jednego lub kilkoma pojedynczymi kanałami np. USB, RS-232, PCI Express. 

Ostatnią metodą na rozróżnienie szyn danych jest podział ze względu na sposób transmisji: 

  • Jednokierunkowa – dane przekazywane są tylko w jednym kierunku; 
  • Dwukierunkowe – dane przepływają w obu kierunkach – jednocześnie lub w określonych momentach w jednym kierunku. 

 

 

integracje contact center

 

 

Co to jest szyna integracyjna ESB?

 

To sprawdzony sposób na integrację kilku systemów. Zapewnia optymalne działanie narzędzi i monitoruje wiele platform. Umożliwia też skuteczną analizę danych. Szyna integracyjna ESB optymalizuje czas pracy. Dzięki niej nie ma potrzeby monitorowania wielu programów czy pobierania informacji z kilku źródeł. Możliwe jest generowanie raportów w sposób automatyczny o wybranych porach. Szyną integracyjną ESB można sterować za pośrednictwem intuicyjnego pulpitu. Jeśli dojdzie do niepoprawnego funkcjonowania któregoś z systemów, to szyna wyśle zawiadomienie, alerty, co pozwoli zdiagnozować zaistniały problem. 

 

 

Dlaczego stosuje się szyny danych w firmach i jakie oferuje korzyści?

 

Szyna danych automatyzuje wybrane procesy i odpowiada za unifikację informacji. Minimalizuje ryzyko błędów i awarii, tym samym optymalizując z tym związane koszty. W wielu przypadku ułatwia procesy operacyjne i zapewnia łatwy dostęp do poszczególnych elementów programów.  

Kolejnym walorem jaki posiada szyna danych jest gwarancja bezpieczeństwa. Przechowywane dane są odpowiednio zabezpieczone. Podobnie jak zintegrowane oprogramowania, bazy informacji przy zachowaniu intuicyjności i przejrzystości ich działania. 

 

Szyna danych