Unified communication

Jest to inaczej jednolita lub zintegrowana komunikacja. To proces, w którym wszystkie środki komunikacji, urządzenia oraz media są scentralizowane. Rozwiązanie usprawnia przepływ informacji oraz ułatwia współpracę wewnątrz organizacji bez względu na lokalizację. Na rozwój Unified communication wpłynęła rosnąca przepustowość łączy, mobilność urządzeń oraz powszechniejsze korzystanie z chmury obliczeniowej.

Dzięki tej komunikacji mamy możliwość przełączania się na inne urządzenia bez przerywania trwającej już rozmowy, prowadzenia wideokonferencji oraz udostępniania treści pulpitu, nagrywania rozmów czy przesyłania danych w czasie rzeczywistym.

Technologia ta może działać zgodnie ze sprzętem już wcześniej zainstalowanym. Warunkiem pełnego korzystania z możliwości zintegrowanej komunikacji jest wdrożenie telefonii IP, dedykowany serwer oraz modernizacja posiadanej centrali PBX lub serwera komunikacyjnego.

Unified communication umożliwia dzwonienie, wysyłanie maili czy uczestniczenie w wideokonferencjach za pośrednictwem jednego rozwiązania technologicznego. Użytkownik sam wybiera odpowiedni dla siebie sposób komunikacji.


Unified Communication