Nietypowe wdrożenie dla Movity z Grupy Komputronik

wdrozenie-komputronik-systell

Nietypowe wdrożenie dla Movity z Grupy Komputronik

Wśród szerokiego grona naszych Klientów znajduje się spółka Movity, należąca do Grupy Kapitałowej Komputronik S.A., dla której zrealizowaliśmy dość nietypowy projekt. Celem wdrożenia było uruchomienie centrali telefonicznej 3CX wraz z pogłębioną integracją z systemem CRM produkowanym przez Movity.

Integracja 3CX z systemem CRM tworzonym przez Movity obejmowała 2 podstawowe zadania:

1. Dołączenie do ekranu dashboard, widocznego dla użytkownika od razu po zalogowaniu się do CRM, podglądu w czasie rzeczywistym stanu telefonów w organizacji.

2. Wprowadzenie do CRM bilingu połączeń oraz możliwości odsłuchu rozmów z klientem na karcie kontaktu w CRM. Odsłuch miał zawierać filtr po konkretnym numerze telefonu lub po wszystkich numerach klienta.

Do wykonania tych funkcjonalności posłużyliśmy się silnikiem Raportów Mobilnych dla SysTell Contact Center. Na tej bazie przygotowaliśmy dwie kontrolki w pełni dostosowane od strony wizualnej (graficznie i kolorystycznie) do widoków w CRM firmy Movity. Tak zoptymalizowane kontrolki, widoczne poniżej, zostały zaimplementowane bezpośrednio do systemu CRM, stając się jednocześnie integralną częścią tego systemu. Stworzone przez nas kontrolki są również na tyle modyfikowalne i konfigurowalne, aby można było je w każdej chwili dostosować do zmian następujących w wyglądzie graficznym CRM.

Dashboard Call Center

Poniżej widoczny jest już efekt końcowy bezpośrednio w systemie CRM firmy Movity. Warto zaznaczyć, że jest to najnowszy widok po wielu zmianach graficznych obejmujących całość systemu CRM.

CRM Call Center Dashboard

CRM Call Center Połączenia