Współczesne kancelarie prawne stają przed wyzwaniami dotyczącymi nie tylko obsługi prawnej, ale także efektywnego pozyskiwania klientów w specjalistycznych obszarach prawa. System Contact Center może być cennym wsparciem w tym zakresie. Warto też podkreślić, że nowoczesne systemy dostosowują się do specyfiki branży prawnej, wymagającej szczególnej uwagi ze względu na etykę zawodową oraz tajemnicę i dyskrecję w kontaktach z klientem.

 

Ten wpis blogowy skupia się na tym, jak menedżerowie kancelarii prawnych mogą wykorzystać system Contact Center do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, jednocześnie podnosząc standardy obsługi klienta.

 

Spis treści:

 

Zachęcamy do przejścia z nami od teorii do praktyki i pobrania check listy: Check lista – Jak wyznaczyć i wdrożyć standardy obsługi klienta w firmie

☝️Pobierając check listę, zyskujesz dostęp do mailowej serii edukacyjnej ,,Liderzy komunikacji”.

 

Komunikacja i dostępność zintegrowane w jednym miejscu

Zapewnienie płynnej i spójnej komunikacji na każdym etapie współpracy jest teraz prostsze dzięki zintegrowanym narzędziom systemów Contact Center. Integracja wszystkich kanałów komunikacji w jednym miejscu eliminuje konieczność korzystania oddzielnie z każdego sposobu komunikacji. To znacząco usprawnia procesy obsługi klientów. Zmniejsza ryzyko zagubienia informacji, przyspiesza porządkowanie danych i tym samym, zwiększa satysfakcję klientów. Dzięki temu kancelarie mogą oferować szybką i efektywną reakcję na potrzeby klientów, budując przy tym silne i trwałe relacje.

Wprowadzenie centralnego systemu obsługi klienta, takiego jak Systell Contact Center, pozwala na nieprzerwaną dostępność dla klientów, niezależnie od tego, czy wolą oni kontakt telefoniczny, e-mail, SMS, live chat, czy inne formy cyfrowe. To nie tylko zwiększa komfort i zadowolenie klientów, ale także umożliwia pracownikom kancelarii lepsze zarządzanie czasem i priorytetami. Klienci doceniają możliwość wyboru najwygodniejszego dla siebie kanału komunikacji, co przekłada się na ich większe zaangażowanie i lojalność wobec kancelarii. Dzięki temu podejściu, kancelarie prawne mogą skuteczniej konkurować na rynku, oferując nowoczesne i dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania.

 

Personalizacja doświadczeń klienta przez automatyczne delegowanie zadań

Automatyczne dystrybuowanie zadań i leadów, oferowane przez system Contact Center, umożliwia kancelariom prawnych personalizację obsługi klienta na nieosiągalnym dotąd poziomie. Inteligentne przydzielanie zadań maksymalizuje produktywność zespołu i pozwala na optymalizację czasu pracy, co przekłada się na zwiększoną satysfakcję klientów i lepsze wyniki kancelarii.

 

W praktyce:

 

W jaki sposób można zwiększyć efektywność pracy z dużą liczbą klientów, a jednocześnie sprawić, aby każdy z nich czuł się otoczony profesjonalnym wsparciem?

Można wymienić kilka rodzajów spraw, cieszących się niezmiennie dużą popularnością wśród klientów kancelarii prawnych, przez co wymagają szczególnej uwagi w aspekcie obsługi:

  • sprawy dotyczące kredytów we frankach szwajcarskich,
  • sprawy z zakresu konsumenckiego prawa upadłościowego,

  • sprawy majątkowe,

  • zdarzenia losowe i wypadki.

System Contact Center pozwala na sprawne prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do dużej liczby odbiorców. W pracy z leadami, zapewnia automatyczną segmentację klientów oraz ich spraw i przyporządkowanie im określonych procesów (workflow).

W zależności od tego na jakim etapie zaawansowania jest prowadzona sprawa, system pokieruje komunikacją tak, aby nie pominąć żadnego koniecznego kroku, zadbać o rzetelne informowanie klienta i prawnika o bieżącym statusie sprawy, zapewnić wymianę niezbędnych dokumentów, etc. Dzięki temu, klienci szybko otrzymują informacje o możliwościach prawnych, co jest kluczowe w szybko zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym i sądowym.

 

Wykorzystanie zaawansowanych algorytmów do automatycznego delegowania zadań i leadów umożliwia nie tylko efektywniejsze zarządzanie pracą zespołu, ale także dostosowanie obsługi do indywidualnych preferencji i historii każdego klienta. Dzięki temu, kancelaria, nawet przy dużej liczbie obsługiwanych osób, może  do każdej z nich wysyłać precyzyjnie dopasowane komunikaty.

 

 

Szkolenie zespołu wsparte monitoringiem i raportowaniem w czasie rzeczywistym

System Contact Center dostarcza narzędzi nie tylko do efektywnej komunikacji, ale również do monitorowania i raportowania pracy w czasie rzeczywistym. Dzięki tym funkcjonalnościom menedżerowie mogą oceniać efektywność działań zespołu, dostosowywać strategie i optymalizować procesy pracy. To z kolei przekłada się na lepsze szkolenie zespołu i podnoszenie standardów obsługi klienta.

Wykorzystanie narzędzi do monitorowania i raportowania w czasie rzeczywistym oferowanych przez Systell Contact Center umożliwia również identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz celebrację sukcesów zespołu. Menadżerowie otrzymują szczegółowe informacje na temat czasu reakcji, zadowolenia klientów, a także efektywności poszczególnych kanałów komunikacyjnych. Te dane są nieocenione przy tworzeniu strategii szkoleniowych, które są bezpośrednio dostosowane do potrzeb i wyzwań zidentyfikowanych w codziennej pracy. W rezultacie, kancelarie mogą nie tylko podnosić kompetencje swoich pracowników, ale także stale doskonalić procesy obsługi, co przekłada się na wyższą jakość usług i większą satysfakcję klientów.

 

Gromadzenie i wykorzystanie opinii klientów dla ciągłej optymalizacji

Z oprogramowaniem Contact Center, kancelarie prawne mogą łatwiej gromadzić i analizować opinie klientów, co umożliwia ciągłą optymalizację procesów i usług. Dostęp do szczegółowych raportów i analiz pozwala na szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów i rynku, co jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i zwiększania satysfakcji klientów.

Integracja systemu Contact Center z narzędziami do gromadzenia opinii klientów otwiera nowe możliwości dla kancelarii prawnych, umożliwiając nie tylko zbieranie, ale i głęboką analizę danych dotyczących doświadczeń klientów. Dzięki temu, kancelarie mogą identyfikować zarówno mocne strony, jak i obszary wymagające usprawnień w swojej ofercie. Realizacja zmian opartych na konkretnych danych i trendach w opinii klientów pozwala na tworzenie bardziej ukierunkowanych i efektywnych strategii obsługi, które bezpośrednio odpowiadają na oczekiwania klientów. W rezultacie, kancelarie nie tylko zwiększają lojalność swoich klientów, ale również pozyskują nowych, dzięki pozytywnym rekomendacjom i opinii, co jest kluczowe w budowaniu silnej marki na rynku prawniczym.

 

Jak wygląda zwiększenie efektywności kancelarii dzięki Systell Contact Center

Zespół Systell, jako producent systemu Contact Center, jest w pełni świadomy ograniczeń i wymogów etycznych, które muszą być przestrzegane przez kancelarie prawne przy reklamowaniu swoich usług. Rozumiemy, że promocja usług prawnych wymaga zachowania najwyższych standardów etycznych, zapewnienia ochrony danych klientów i unikania jakiejkolwiek formy komunikacji, która mogłaby być uznana za nieodpowiednią lub wprowadzającą w błąd. Nasze rozwiązania są zaprojektowane tak, aby wspierać kancelarie w etycznym pozyskiwaniu i obsłudze klientów, z poszanowaniem zasad tajemnicy zawodowej i z zachowaniem najwyższej dyskrecji.

Wprowadzenie systemu Contact Center do kancelarii prawnych pozwala na wdrożenie zautomatyzowanych procesów dopasowanych do specyfiki prowadzonych spraw. Dzięki temu obsługa poszczególnych klientów trwa krócej, z zapewnieniem zarówno klientom, jak i prawnikom pełnej i szybkiej wymiany informacji oraz dokumentów.

Reasumując, Systell Contact Center otwiera nowe możliwości dla menedżerów, którzy chcą nie tylko zwiększyć efektywność i jakość obsługi klienta, ale również wzmocnić pozycję swojej kancelarii na rynku. Dzięki zintegrowanym narzędziom, automatyzacji procesów i ciągłemu monitorowaniu, kancelarie mogą osiągnąć znaczące przewagi konkurencyjne, transformując wyzwania w możliwości.

 

Check lista – Jak wyznaczyć i wdrożyć standardy obsługi klienta w firmie

Stosując się do tej listy zadań, menedżer może nie tylko efektywnie wdrożyć standardy obsługi klienta w firmie, ale również zbudować kulturę, która stawia klienta na pierwszym miejscu.

☝️Pobierając check listę, zyskujesz dostęp do mailowej serii edukacyjnej ,,Liderzy komunikacji”.