Back Office

Back office czyli zaplecze administracyjne firmy. Zadaniem Back office jest wspierania podstawowej działalności w przedsiębiorstwie lub działania pomocnicze.

Jednostki back office mogą być zlokalizowane poza głównymi siedzibami przedsiębiorstw, realizacja ich zadań może być powierzona firmie zewnętrznej (model outsourcingowy) Z punktu widzenia zarządzania call center, bardzo ważne jest wdrożenie modułu obsługi Back Office bezpośrednio w systemie call center.

Back office wspiera poprawne i efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstw w następujących obszarach:

  • wsparcia IT
  • procesów finansowo-księgowych
  • zarządzania danymi i dokumentami
  • podatków
  • zarządzania zasobami ludzkim

Powiązane słowa:

First contact resolution (FCR)

Lead