Co to jest First Contact Resolution

First Contact Resolution odnosi się wprost do rezultatu kontaktu klienta z firmą. Opisuje jaki procent spraw zostało rozwiązanych przy pierwszym kontakcie. Nie wymagały one zatem eskalacji problemy do wyższej linii wsparcia, ponownego kontaktowania się klienta z działem obsługi. First contact resolution odzwierciedla faktyczną sprawność organizacji w obszarze obsługi zgłoszeń. Na jego wynik wpływa przede wszystkim: poprawne zaprojektowanie routingu (inteligentny skils base routing), kompetencje oraz uprawnienia konsultantów, ich dostępna liczba i dostęp do informacji

Przeczytaj więcej:

Mierniki obsługi klienta

Jakie są metody pomiaru satysfakcji klienta?

Jak zbadać satysfakcję klienta?