Jak usprawnić i ustandaryzować procesy zachodzące w danej organizacji? Business Process Management (BPM) to najlepsze rozwiązanie, które pomoże wyeliminować m.in. ludzie błędy.

 

Co to jest Business Process Management (BPM)

Zarządzanie procesami biznesowymi, czyli Business Process Management (BPM) to według definicji Gartnera dziedzina, która wykorzystuje różnego rodzaju narzędzia oraz metody służące do projektowania, modelowania, wykonywania, monitorowania oraz optymalizacji procesów biznesowych. To one odpowiedzialne są za koordynowanie zachowań ludzi, systemów, informacji oraz rzeczy w celu pozyskania wyników biznesowych. Ich zadaniem jest wspieranie strategii biznesowych.

Business Process Management przede wszystkim skupia się na wprowadzeniu spójnego i zautomatyzowanego procesu rutynowych akcji oraz interakcji. Oprócz tego pomaga w obniżeniu kosztów operacyjnych (między innymi dzięki zmniejszeniu ilości odpadów oraz przeróbek). Sprzyja też zwiększaniu wydajności całego zespołu.

 

Dlaczego wykorzystuje się zarządzanie procesami w firmach

Szukasz odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto wykorzystywać zarządzanie procesami biznesowymi w firmach? Odpowiedź jest dość prosta. Business Process Management (BPM) służy do optymalizacji procesów firmy, których zadaniem jest osiągnięcie wyznaczonych celów w możliwie najbardziej wydajny oraz efektywny sposób. Dotyczy to zarówno obsługi klienta, czasu reakcji, satysfakcji, jak i doświadczeń klienta lub nadaniu produktom i usługom najwyższej jakości. Zarządzanie może obejmować:

  • ograniczanie powielania występujących procesów;
  • przyspieszenie realizacji transakcji;
  • optymalizację alokacji zasobów.

 

Korzyści z Business Process Management (BPM)

Business Process Management powstało z myślą o pomocy różnego rodzaju organizacjom oraz firmom w dostosowaniu się do zwiększających się wymagań co do czasu wykonywania zadań, dokładności i nieomylności w realizacji spraw, a finalnie, z myślą o ułatwieniu podnoszenia jakości usług i produktów. BPM pomaga rozwijać biznes w kierunku transformacji cyfrowej lub realizować większe i poważniejsze cele biznesowe. Wśród korzyści wynikających z Business Process Management (BPM) można wymienić:

  • zdecydowanie wyższą wydajność – Business Process Management to dziedzina, której wdrożenie w życie firmy niesie m.in. potencjał kompleksowej poprawy wydajności różnego rodzaju procesów. Uzyskane w ten sposób odpowiednie informacje mogą sprawić, że osoby odpowiedzialne za te procesy będą wiedziały, kiedy mogą wystąpić opóźnienia. Ta informacja pozwoli na przydzielenie dodatkowych zasobów. Warto w tym miejscu zauważyć jeszcze, że automatyzacja oraz usuwanie powtarzających się w kółko zadań, zwiększy wydajność procesu biznesowego;
  • poprawa sprawności działania na rynku – oczekiwania, potrzeby oraz trendy zmieniają się z upływem lat. Dlatego właśnie zarówno zmiana, jak i optymalizacja procesów biznesowych dzięki  BPM pomaga w nadążaniu za warunkami, jakie określa rynek. Działania te nie tylko pozwalają, ale poniekąd wymuszają na przedsiębiorstwach wstrzymywanie procesów biznesowych, wdrażanie zmian oraz ich ponowne wykonywanie – w zależności od potrzeb;
  • zwiększenie przychodów i zmniejszenie kosztów – Business Process Management (BPM) przyczynia się do eliminacji wąskiego gardła, co przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów;
  • przestrzeganie standardów oraz stosowanie się do przepisów prawa. Co więcej, Business Process Management może również przyczyniać się do promowania środków bezpieczeństwa dzięki odpowiednio udokumentowanym procedurom oraz ułatwieniom w zakresie przestrzegania przepisów.

 

Business Process Management (BPM) a automatyzacja

Zarządzanie procesami biznesowymi jest ściśle powiązane z automatyzacją procesów biznesowych. Często można nawet zauważyć, że pod pewnymi względami są one komplementarne. Jednak należy mieć na uwadze, że nie są tym samym. BPM dotyczy procesów, które mogą, lecz nie muszą być objęte automatyzacją. Z kolei BPA dotyczy wyłącznie automatyzacji procesów. Odnosi się do dowolnej metody, która wykorzystywana jest do usprawniania procesów biznesowych z wykorzystaniem automatyzacji. Może między innymi obsługiwać wyjątkowo szeroką gamę narzędzi i aplikacji, które stworzone zostały w celu zwiększenia produktywności, wydajności, zwinności oraz zgodności w zadaniach firmowych, które towarzyszą pracownikom każdego dnia.

 

Powiązane artykuły:

Procesy biznesowe w zarządzaniu komunikacją i obsługą klienta w firmie

 

Business Process Management (BPM)