Lista Robinsonów chroni konsumentów przed niechcianym telemarketingiem. Z naszego tekstu dowiesz się, jakie znaczenie ma ona dla call center oraz jak dokładnie działa.

 

 

Co to jest lista Robinsonów?

Listą Robinsonów nazywamy grupę osób, które unikają niechcianego marketingu telefonicznego zapisując się do specjalnej bazy danych. Dzięki temu telemarketerzy wiedzą, że te osoby nie życzą sobie połączeń z ofertami handlowymi. Warto zaznaczyć, że 25% osób odbiera nawet 3 takie połączenia w miesiącu.
Lista Robinsonów jest jednym z narzędzi do walki z niechcianym marketingiem. Przepisy w Polsce stanowią, że żaden podmiot nie może skierować oferty handlowej do klienta, jeśli ten nie wyrazi na to wcześniej zgody. Dlatego właśnie zdobycie zgód marketingowych od rozmówców stało się w ostatnich latach celem nadrzędnym dla większości firm działających w branży call center.

 

 

Systell contact center - lista robinsonów

 

Głównym problemem klientów jest niska świadomość na temat obowiązujących przepisów, a także brak wiedzy o instytucjach, do których można zgłaszać ewentualne nieprawidłowości związane z przetwarzaniem danych i nieuprawnionym przedstawianiem ofert handlowych. Warto zaznaczyć, że wiele osób nieświadomie udziela zgód marketingowych także podmiotom współpracującym z firmą, która taką zgodę zdobyła. Każda osoba ma jednak w każdej chwili prawo do uzyskania informacji skąd dana firma pozyskała zgody.
Wiele firm, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, zdecydowało się dołączyć do partnerstwa respektującego Listę Robinsonów w Polsce. Konsumenci, którzy wyrażają chęć dołączenia do Listy Robinsonów, nie będą już nękani niechcianą korespondencją pocztową, mailową, a przede wszystkim telefoniczną. Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB udostępnia zainteresowanym firmom bazę danych klientów, którzy są aktywni na liście, dzięki czemu oferty handlowe nie są do nich wysyłane.

 

 

Lista Robinsonów w contact center – do czego służy

Lista Robinsonów lub inaczej czarna lista, to także ważny element działania call center. Jest to nic innego jak lista osób, które z jakiegoś powodu nie wyraziły lub odwołały zgodę na marketing ze strony call center. Lista Robinsonów w call center służy do pomijania przez system numerów osób, które nie wyraziły chęci na otrzymywanie ofert handlowych. Dzięki obecności na Liście Robinsonów, klient ma pewność, że w bazie danych przedsiębiorstwa pojawi się stosowna informacja i jego numer nie będzie wydzwaniany.

 

 

Jak działa Lista Robinsonów w contact center

Lista Robinsonów zazwyczaj przechowywana jest w bazie danych bądź zapisana jest w zwykłym pliku (np. CSV). Odpowiedni plik zaczytany do systemu powoduje, że numery telefonu, które znajdują się na liście, nie są zaczytywane do dialera. Dzięki temu połączenia na numery z listy nie są realizowane. W praktyce wygląda to tak, że takich kontaktów nie można zaimportować do systemu, a jeśli kontakt znajdzie się w kampanii, będzie przy nim widniała informacja, że jest zablokowany.

 

 

Słownik pojęć - lista robinsonów