Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99% wszystkich firm w Polsce. Wśród nich nadal istnieje przekonanie, że system contact center przeznaczony jest wyłącznie dla dużych korporacji. To oznacza, że należy wyprowadzić z błędu ponad 3 mln* właścicieli działalności gospodarczej! Nie bez powodu serwis Rzeczpospolita, uznaje MŚP, za główną siłę polskiej gospodarki. Te potężne liczby pokazują, utrzymujący się trend wzrostowy, a to jest równoznaczne, ze zwiększającą się liczbą konkurencji. Liczba potencjalnych klientów rośnie, więc jak wyróżnić się na tle innych firm?

Wdrożenie Call Center w małej firmie

Steve Jobs uważał, że kluczem do sukcesu jest utrzymanie klienta na tyle blisko, aby powiedzieć mu czego chce, zanim sam się na to zdecyduje. Zgodnie z tą dewizą, nowe technologie są tworzone dla przyszłych potrzeb klienta. Doskonałym przykładem, zastosowania takich nowoczesnych rozwiązań jest wdrożenie Call Center w małych lub dużych firmach. Natomiast, właściciele mniejszych firm często mają wątpliwości, dotyczące użyteczności wdrożenia systemu Contact Center. Wielu z nich nie widzi zasadności wprowadzenia tych zmian, ponieważ dotychczas obsługa klienta w firmie, funkcjonowała na zadowalającym poziomie, bez wsparcia systemu contact center. Jako dostawca rozwiązań contact center, dostrzegamy różnice i oferujemy w pełni dostępny i funkcjonalny system.

Korzyści wdrożenia call center

  1. Własne call center zapewnia ciągłą możliwość  monitorowania poziomu obsługi klienta.
  2. Wdrożenie call center w firmie, generuje mniejsze koszty, niż długotrwały outsourcing. Co więcej, okres amortyzacji przy call center wychodzącym to kilka miesięcy.
  3. Pracownicy firmowego contact center mają pełniejszą wiedzę o produktach i usługach oferowanych przez firmę.
  4. Firmowe contact center szybciej i płynniej reaguje na zmiany w ofercie firmy niż zewnętrzne contact center.
  5. Zastosowanie dedykowanej aplikacji contact center pozwala efektywnie zarządzać ruchem telefonicznym i ograniczyć liczbę utraconych połączeń. Dzięki mechanizmom identyfikacji połączeń i powiązania rekordów z konkretnym pracownikiem można znacznie podnieść poziom obsługi klienta.
  6. System Contact Center daje kontrolę na polu sprzedażowym. Po pierwsze, zapewni centralą wymianę danych, przy pracy mobilnej. Dodatkowo, pozyskane kontakty i ich historia, nie odejdą wraz handlowcem.
korzysci-z-wdrozenia-contact-center-w-malej-firmie

Klienci średnich i małych przedsiębiorstw często skarżą się na zbyt wiele numerów kontaktowych na witrynie internetowej firmy. To utrudnia prawidłowy wybór osoby, z którą chcą się skontaktować. Brak systemu porządkującego powoduje, że klient trafia do różnych konsultantów i jest zmuszony powtórnie opisywać swój problem.

Natomiast w przypadku reklamacji i innych zgłoszeń, posiadając system contact center, dotychczas zebrane informacje o kliencie pozostają dostępne dla wszystkich pracowników, zajmujących się obsługą klienta. Na podobnej zasadzie działa rozwiązanie on-line, np. w chmurze. Ta możliwość stwarza jedną bazę, do której dostęp zyskuje każdy, bez względu na aktualne miejsce pobytu. System contact center stwarza w firmie wirtualne biuro obsługi klienta, które może być dostępne przez 24h/dobę. Opisane tu przykłady, znajdą rozwiązanie po wdrożeniu systemu call center nawet w małej lub średniej firmie.

Sprawdź, czy chcesz poprawić swoje statystyki i wydajność, tak jak to zrobiły inne przedsiębiorstwa po wdrożeniu systemu do obsługi klienta. Poniżej zestawienie realnych korzyści stworzone na podstawie naszych doświadczeń z przedsiębiorcami z sektora małych i średnich firm.

 

Kanały komunikacji z klientami baner blog

System call center po wdrożeniu

✔️ Wydajność telemarketera, pracującego w systemie, to średnio 550 połączeń,wychodzących w 8 godzinnym trybie pracy.

✔️ Czas przeznaczony na rozmowę w contact center sprzedażowym to około 19 minut w ciągu godziny, przy tradycyjnej pracy. Po użyciu prostego systemu to ponad 32 minuty, a w przypadku złożonych rozwiązać nawet 50 minut.

✔️ Moduł raportowania dostarcza stale szczegółowych informacji o 40 różnych aspektach funkcjonowania contact center.

✔️ Oprogramowanie sprawdza się zarówno w firmach zatrudniających kilka osób, w administracji publicznej, jak i w contact centrach, gdzie pracuje 100 oraz więcej telemarketerów.

✔️ Systemy dialerów umożliwiają automatyczne wykonywanie połączeń telefonicznych, w wyniku czego mogą zwiększyć efektywność konsultantów minimum o 40%.