Workflow, tłumacząc dosłownie z angielskiego jest to “przepływ pracy”, jednak co to oznacza w praktyce? W najszerszym ujęciu jest to rodzaj przepływu informacji, pomiędzy pracownikami zajmującymi się danym zadaniem. To pojęcie istnieje także jako określenie oprogramowania, które wspiera pracę zespołu. Pomaga ono poprzez określenie roli, jaką ma pełnić uczestnik zespołu w procesie przetwarzania dokumentów oraz zakres jego obowiązków. Do tego może m.in. badać metody pracy i kontrolować czas wykonywania zadania. Przez możliwość zarządzania procesami biznesowymi i wieloma zadaniami jest to narzędzie idealne dla oddziałów produkcyjnych i call center. Warto się zainteresować workflow, gdy chce się polepszyć przepływ informacji w firmie.