ISDN – tzw. sieć cyfrowa z integracją usług. Co to oznacza? Jest to technologia, która wykorzystuje infrastrukturę PSTN (publiczna komutowana sieć telefoniczna) w celu udostępnienia usług bez konieczności używania urządzeń analogowych. W praktyce pozwala ona na przesyłanie danych cyfrowo w firmie, mieście lub kraju za pomocą zwykłych linii telefonicznych. Mimo, że jest to pojęcie tak dawne jak połączenia cyfrowe, to w ostatnich latach cieszy się ono znów popularnością. Skąd ten trend? Przede wszystkim wynika on z obniżenia się kosztów tej technologii. Mimo istnienia jej od dawna może się ona nadal przydać, dlatego warto się jej przyjrzeć z perspektywy własnej firmy.

Powiązane słowa:

Predictive dialer

Power dialer

Silverlight

 

ISDN