Monitorowanie pracy agenta – jest to niezbędny proces, jeżeli chcemy polepszać poziom obsługi call center. Monitoring konsultanta musi być przemyślanym procesem, a nie jedynie działaniem doraźnym. Należy stworzyć system, który będzie ciągle dostarczał nam informacji o jakości rozmów w firmie. Budując go najpierw musimy się skupić na tym, jakie są nasze cele i co chcemy osiągnąć. Posiadając taką wiedzę można dobrać odpowiednie narzędzia kontroli. Wszystko to służy identyfikacji błędów popełnianych w trakcie rozmów, na co lekarstwem będzie np. przeszkolenie swoich pracowników lub zmienienie skryptu na jakim pracują. W call center trzeba trzymać rękę na pulsie i analizować najmniejsze czynniki, gdyż czasami jedno złe słowo, które pada regularnie podczas dialogów może przeszkodzić Twojemu przedsiębiorstwu w osiągnięciu zamierzonego celu.