W czasach kryzysu wskaźnik rezygnacji jest jednym z tych współczynników, które najczęściej zaprzątają uwagę menedżerów. Im wyżej szybuje, tym mniejsze są szanse firmy na przetrwanie. Zastanawiasz się, jak zatrzymać klienta? Pomóc może nowoczesna technologia.

Z tego wpisu dowiesz się:

 

 

Co to jest wskaźnik rezygnacji?

Wskaźnik rezygnacji (z języka angielskiego – churn rate) określa udział klientów, którzy zrezygnowali z usług firmy w stosunku do ogólnej liczby klientów, mierzony w określonym czasie.

Wskaźnik ten jest mierzony na koniec ustalonego okresu, np. miesiąca lub kwartału. Może dotyczyć utraconych transakcji – rezygnacji z abonamentu, subskrypcji, zakupu czy też zaprzestania przedłużania umowy. Może również mierzyć liczbę utraconych klientów, jako osób, które przestały zaopatrywać się w firmie lub korzystać z jej usług, np. na skutek wyboru oferty firmy konkurencyjnej.

W najprostszym ujęciu wskaźnik rezygnacji wyrażony jest wzorem:

(liczba klientów, którzy odeszli w trakcie badanego okresu / liczba klientów na początku badanego okresu) x 100%

 

 

Co brać pod uwagę przy określaniu wskaźnika rezygnacji?

Należy uważać, by nie upraszczać zbytnio badania współczynnika rezygnacji, ponieważ łatwo tu o zniekształcenia, a w konsekwencji – wyciąganie błędnych wniosków i podejmowanie nietrafnych decyzji. Co warto uwzględnić, analizując wskaźnik?

 • Staż klientów – nowi klienci zwykle rzadziej pozostają lojalni wobec firmy niż klienci z dłuższym stażem. Jeśli firma właśnie przeżywa moment intensywnego rozwoju i jest na etapie intensywnego pozyskiwania nowych klientów, jej wskaźnik retencji może być wyższy niż w firmie o ugruntowanej pozycji z dużym portfelem lojalnych klientów;
 • Segment klientów – firma, która dostarcza produkty lub usługi do różnych segmentów klientów może zauważać istotne różnice w ich rotacji. W zależności od tego, jak trafnie produkt odpowiada na potrzeby danego segmentu, wskaźnik rezygnacji będzie niższy lub wyższy.
 • Moment krytyczny – wybór momentu krytycznego, czyli takiego, w którym firma uznaje, że klient jest już definitywnie utracony. Jeśli będzie on wyznaczony na zbyt wczesnym etapie ścieżki klienta, wówczas wskaźnik rezygnacji będzie wyższy. Warto zastanowić się, czy w danym momencie istnieje jeszcze jakakolwiek szansa na odzyskanie klienta, np. przez przedstawienie mu lepszej oferty, czy np. wyznaczenie opiekuna klienta, który pomoże pokonać bariery w korzystaniu z produktu;
 • Badany okres – należy przyjrzeć się okresom, w którym firma bada wskaźnik rezygnacji. W niektórych z nich liczba odejść może być dużo wyższa niż w pozostałych okresach, na przykład dlatego, że produkt lub usługa jest sezonowa;

 

opiekun kienta

 

Możliwe przyczyny rezygnacji

Przyjrzyjmy się powodom, dla których klienci rezygnują z produktów lub usług danej firmy. Bez dogłębnego zbadania przyczyn odejść, nie dowiesz się, jak zatrzymać klienta. Najczęściej klienci odchodzą w związku z:

 • problemami z produktem lub usługą – najczęściej problem ten polega na rozmijaniu się oczekiwań klientów co do produktu z jego rzeczywistymi cechami,
 • przejściem do konkurencji – wybór oferty konkurencyjnej może być związany z propozycją lepszych warunków, ale może być też spowodowany innymi czynnikami, np. lepszą komunikacją z firmą,
 • pogorszonymi relacjami między firmą a klientem – dużą rolę w utrzymaniu klienta przy marce odgrywają ludzie i relację, które potrafią budować. Czasem odejście skutecznego przedstawiciela może pociągnąć za sobą skutek w postaci rezygnacji klientów.
 • problemami technicznymi – warto przyglądać się na bieżąco wszystkim procesom, które musi przechodzić klient, by bezproblemowo korzystać z produktu. Trudności z logowaniem, dokonaniem płatności, odnowieniem usługi, mogą być powodem jego odejścia.

 

 

Jak zatrzymać klienta w firmie?

Podstawą działań, które mają doprowadzić do zatrzymania klienta w firmie powinna być identyfikacja przyczyn rezygnacji.

 1. Jeżeli powodem odchodzenia klientów jest fakt, że produkt nie spełnia oczekiwań klientów należy zweryfikować trafność działań marketingowych i sprzedażowych. Warto przeanalizować potrzeby klientów, jego preferencje, możliwości i upewnić się, czy kampanie marketingowe oraz sprzedażowe są właściwie ukierunkowane. Tu liczy się nie tylko właściwe określenie profilu klienta, ale również dostosowanie do jego zwyczajów wszystkich procesów sprzedaży, obsługi, komunikacji.
 2. Jeśli przyczyną jest zła jakość komunikacji pomiędzy klientem a przedstawicielami firmy, rozwiązaniem może być zastosowanie nowoczesnych technologii, które umożliwią prowadzenie komunikacji wszystkimi popularnymi kanałami, również z wykorzystaniem komunikatorów, mediów społecznościowych, czy czatów.
 3. Gdy klienci przywiązują się do poszczególnych osób w firmie, a pozostali przedstawiciele mają problem utrzymaniem klientów, Istotnym działaniem będzie szkolenie między innymi z zakresu technik komunikacji, czy skutecznej obsługi klienta.
 4. Jeżeli problem z utrzymaniem klientów tkwi w zbyt dużej liczbie technicznych barier, dobrym rozwiązaniem będzie poprawa działania działu helpdesku, wdrożenie narzędzi onboardingu klientów (bazy wiedzy, mailing, opiekun klienta)i usprawnienie kontaktu w czasie rzeczywistym(livechat, livecall).

 

 

Chcesz wiedzieć, jak z pomocą Systell Contact Center zatrzymasz rezygnujących klientów? Skontaktuj się z nami!