Co to jest KPI?


Key Performance Indicators (KPI)– narzędzie kontroli managerskiej. Pozwalają szybko i pewnie podejmować decyzje, planować i nadawać priorytety działaniom oraz reagować na pojawiające się problemy czy odstępstwa. Wspierają również osiąganie celów operacyjnych i biznesowych przez organizacje. KPI – to mierniki, które wskazują poziom realizacji celów organizacji. Są to źródła obiektywnej informacji o postępach w wykonaniu danego zadania, będą więc one pełniły także ważną funkcję wewnątrz firmy. Znacząco pomagają menadżerom podejmować szybciej decyzje, kontrolować koszty, nadawać priorytety danym zadaniom i wiele innych.

Jak łatwo zauważyć wskaźniki mogą pomóc w wielu obszarach, dlatego warte są zastosowania w każdej firmie. Co możesz poprawić dzięki monitorowaniu KPI?

  • Czas operacji lub transakcji.
  • Poziom satysfakcji klienta.
  • Procent terminowości dostaw.
  • Liczbę reklamacji.

 

Powiązane słowa:

IVR

Predictive dialer

 

KPI