Co to jest KPI?

Key Performance Indicators – narzędzie kontroli managerskiej. Pozwalają szybko i pewnie podejmować decyzje, planować i nadawać priorytety działaniom oraz reagować na pojawiające się problemy czy odstępstwa. Wspierają również osiąganie celów operacyjnych i biznesowych przez organizacje. KPI – to mierniki, które wskazują poziom realizacji celów organizacji. Są to źródła obiektywnej informacji o postępach w wykonaniu danego zadania, będą więc one pełniły także ważną funkcję wewnątrz firmy. Znacząco pomagają menadżerom podejmować szybciej decyzje, kontrolować koszty, nadawać priorytety danym zadaniom i wiele innych. W obsłudze klienta mogą pomóc w ocenie takich elementów jak:

• czas operacji lub transakcji
• poziom satysfakcji klienta
• % terminowości dostaw
• liczba reklamacji

Jak łatwo zauważyć wskaźniki mogą pomóc w wielu obszarach, dlatego warte są zastosowania w każdej firmie. Co możesz poprawić dzięki monitorowaniu KPI?


• poziom satysfakcji klienta
• % terminowości dostaw
• liczba reklamacji Jak łatwo zauważyć wskaźniki mogą pomóc w wielu obszarach, dlatego warte są zastosowania w każdej firmie.

Powiązane słowa:

IVR

Predictive dialer